กล้อง Watashi
 
เป็นยี่ห้อกล้องวงจรปิดระดับสากลซึ่งมีผู้ความนิยมซื้อกันเป็นอันดับต้นๆในประเทศไทย บริษัท Watashi ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พศ. 2531 สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ในกรุงเทพ ซึ่งเป็นบริษัทของไทยได้นำเข้าผลิตภัณฑ์จากนอกประเทศ  ทางบริษัทนำเข้าและขายอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะระบบกล้องวงจรปิด